Corona (COVID-19)

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus een aantal aandachtspunten;Er wordt gehandeld volgens de richtlijnen vanuit het RIVM. Bij ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging (vanaf 38 graden) blijf thuis en maak een nieuwe afspraak. Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Kom alleen naar je afspraak en maximaal 5 minuten voor het […]

Vakantie

Tijdens de vakantieperiode is de praktijk doorlopend geopend op afspraak . 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search